معرفی

مشخصات فردی

غلامرضا رمضانی ماهونکی

نام - نام خانوادگی : غلامرضا   رمضانی ماهونکی

پست الکترونیکی : gh_ramezani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : حوزوی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فقه و اصول - حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : حوزه علمیه قم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فقه و اصول - حقوق جزا
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : حوزه علمیه قم - دانشگاه آزاد واحد مرکز در مرحله اقدام

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : در سال 1373 امتحان دکتری قبول و مدرک علمی سطح چهارم در مرحله اقدام می باشد.
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : گواهی بیش از شش سال درس خارج فقه و اصول

سوابق اجرایی

- نمایندگی حضرت امام در کمیته های انقلاب اسلامی چهار محال و بختیاری

- حاکم شرع هیات های واگذاری زمین استان هرمزگان

- حاکم شرع دادگاه انقلاب ویژه مواد مخدر استان هرمزگان و بوشهر

- مدیر کل ارشاد اسلامی استان هرمزگان

- فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی هرمزگان

- دادستان دادگستری شیراز

- دادستان انقلاب اسلامی فارس

- دادستان دادگستری اصفهان

- سرپرست دادسرای اقتصادی تهران

- معاون رئیس سازمان و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران

- وکیل پایه یکم دادگستری مرکز( تهران)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فرهنگ و معارف اسلامی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 3

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : از01-06-1376تا1383واز01-07-92

غلامرضا رمضانی ماهونکی
غلامرضا رمضانی ماهونکی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^